top of page

Անա Ֆաթմա Ջեմևին հյուրընկալել է մեզ
Մեր վերջին այցը Անա Ֆաթմա Ջեմևի լի էր փորձառություններով, որոնք խորապես ազդեցին մեզ վրա և ստիպեցին մտածել: «Որպես այս Ջեմևին, մենք մյուսն ենք, քանի որ քուրդ ենք: Ոմանք փորձում են մեզ բացառել՝ ասելով, որ քրդերը չեն կարող ալևի լինել»: Նրա խոսքերը բացահայտեցին մեր հասարակության մարգինալացման խորը խնդիրը։


Այս խոսքերը մեզ մղեցին ավելի խորը մտածելու մեր հասարակության մեջ առկա մարգինալացման և խտրականության տարբեր խնդիրների մասին։ Այն ևս մեկ անգամ հիշեցրեց, որ կարևոր է յուրաքանչյուրը կարեկցանքով մոտենալ մյուսների փորձառություններին:


Մեր տանտերերը պատմեցին այն դժվարությունների մասին, որոնց բախվել են ալևի ինքնությունն ու հավատալիքները, հատկապես վերջին հարյուր տարիներին: Վերջին հարյուր տարվա ընթացքում ալևի համայնքի ինքնարտահայտման ազատության վրա ազդեցություններն ավելի կոնկրետ են դարձել իրենց պատմվածքներով: Նրանք մեզ ասացին, որ ալևի անհատները չեն հրաժարվել իրենց համոզմունքներից և մշակութային արժեքներից՝ չնայած լուրջ ճնշումներին և բացառումներին։ Մեր հանդիպման ժամանակ մենք լսեցինք տխուր իրադարձությունների մասին՝ կապված ջեմվիների վրա հարձակումների և սուրբ վայրերի ոչնչացման հետ: Մենք հասկանում էինք ալևիների անվտանգության խնդիրները և նրանց նկատմամբ կիրառվող խտրականությունը։


Որպես ԽՂԻՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ՝ այս այցելությունից հետո էլ ավելի ամրապնդված համոզմունքով ասում ենք՝ «Այս հասարակության մեջ ուրիշը թող այլևս չլինի»։ Մենք կշարունակենք ձայնազուրկների ձայնը լինել՝ ստեղծելու այնպիսի հասարակություն, որտեղ ոչ ոք մարգինալացված չէ, և բոլորը կարող են կարեկցել միմյանց փորձառություններին: Այս ճանապարհորդության ընթացքում զգայուն լինելը և յուրաքանչյուր անհատի կրած դժվարությունները հասկանալը կլինի մեր ամենահիմնական արժեքներից մեկը:


Մեր այցը Անա Ֆաթմա Ջեմևի հիշեցրեց մեզ, որպես հասարակություն, միմյանց հանդեպ ավելի ըմբռնող և կարեկցող լինելու մեր պատասխանատվությունը: Սա վավեր կոչ է ոչ միայն ալեւիների կամ քրդական համայնքների, այլեւ մեր հասարակության յուրաքանչյուր մարգինալացված խմբի համար: ԽԻՂՋ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ կշարունակի աշխատել իր ողջ ուժով այս կոչը բարձրացնելու և յուրաքանչյուր անհատի ձայնը լսելու համար։


Բոլորիս պարտականությունն է զգայուն լինել քուրդ ալեւիների և մեր հասարակության բոլոր այլ շերտերի կրած դժվարությունների նկատմամբ, լսել ու հասկանալ նրանց ձայնը: Որպես ԽՂԻՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ, գիտակցելով այս պատասխանատվությունը՝ մենք շարունակելու ենք լսել բոլորի պատմությունը, հասկանալ նրանց և լսելի դարձնել նրանց ձայնը։ Մեր ջանքերը կշարունակվեն ապահովելու, որ բոլորը կարեկցանքով մոտենան ուրիշների փորձին, և որ մարգինալացումը ավարտվի:

0 views0 comments

Коментарі


bottom of page