top of page

Privacy Policy

Güncelleme Tarihi : 4/7/2024

Amaç:

Bu form, Vicdan Vakfı’nın sunduğu psikolojik destek hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilerecyönelik bilgilendirme ve onay formudur.

Hizmet Detayları:
 1. Hizmetler: Vakfımız, anlaşmalı olduğumuz psikolojik ve psikiyatrik destek sağlayan uzmanlar ve kliniklere yönlendirme yapar.

 2. İndirim: Bu hizmetlerden %40 indirimle yararlanmanıza yardımcı oluruz. Sağladığımız indirim desteği, kişinin anlaşmalı uzman veya klinikten alacağı hizmetin tüm süresi boyunca ve tüm seanslar için geçerlidir.

 3. Bilgi Paylaşımı: Vakıf, kişisel psikolojik durumunuz hakkında ön bilgilendirme formundaki tespitler ve ihtiyaç belirlemeleri dışında bilgi toplamaz. Hizmetten yararlandığınız sürece, sadece hizmetin sürdüğüne dair genel takip yapılacaktır.

 4. Gizlilik: Vakfımız, psikolojik durumunuz veya gelişiminiz hakkında herhangi bir bilgi veya dosya tutmayacaktır.

 5. Sorumluluk Reddi: Anlaşmalı uzmanlar ve klinikler tarafından sağlanan hizmetlerin kapsamı, niteliği, kalitesi ve sonuçları hakkında vakfımız sorumluluk kabul etmez. Bu hizmetlerle ilgili oluşabilecek sağlık, hukuk veya mali konularla ilgili sorumluluk tamamen uzman veya kliniklere aittir.

 6. Resmi Kayıt: Vakıf, hizmetten yararlanan kişilerin resmi kaydını tutmak zorundadır. İsminizin kaydedilmesini istemiyorsanız, bu hizmetten yararlanmanız mümkün değildir.

 7. Yardım Süresi: Yardım, yararlanıcının veya anlaşmalı uzman veya kliniğin sağlanan psikolojik destek hizmetini sonlandırdığını bildirmesine kadar devam eder.

 8. Yardım Sonlandırma: Yararlanıcının kendisine sağlanan yardım kapsamında aldığı psikolojik destek ve rehberliği gerekçesiz bir sebeple sona erdirmesi halinde bu durum yeni yardım taleplerinde olumsuz bir faktör olarak dikkate alınabilir.

 9. Uzman/Klinik Tercihi: Yararlanıcı, destek almak istediği uzman ve kliniği anlaşmalı uzman ve klinikler listemizden kendisi tercih edebilir.

 10.  Uzman/Klinik Değişikliği: Yararlanıcı, bir defaya mahsus olmak üzere hizmet aldığı klinik veya uzmanın değiştirilmesini isteyebilir

Özel Nitelikli Sağlık Verileri ve Açık Rıza:
 • Sağlık Verileri: Sağlık verileriniz, yasa gereği özel nitelikli veri statüsünde olduğundan KVKK m.6/3/a uyarınca vakfımız tarafından sadece açık rızanızla işlenebilir. İşlenen sağlık verileriniz, ön değerlendirme ve ihtiyaç tespiti aşamalarında verdiğiniz genel sağlık bilgileri ile sınırlıdır ve hizmet süreci boyunca sadece hizmetin devamını gösteren takip formundaki bilgilerle sınırlı kalacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı kanun) gereği sağlık verilerinizi bizimle paylaşmama veya bizimle paylaşmak için daha önceden verdiğiniz açık rızadan cayma hakkınız ve verilerinizin sistemimizden silinmesini isteme haklarına sahipsiniz.

 • Verilerin Yurt Dışında İşlenmesi: Vakfımız, Google tarafından sivil toplum kuruluşlarına sağlanan ücretsiz ürünleri kullanmakta ve internet sitesi ve üzerinde sunduğumuz hizmetler Wix isimli yurt dışında yerleşik kurumlara ait araçlar ve ortamlarda işletilmekte ve saklanmaktadır. Bu sebeple bizimle paylaştığınız sağlık verileriniz dahil kişisel verileriniz yurt dışındaki vakfımıza ait ortamlarda işlenecek ve saklanacaktır.

 • Açık Rıza: Psikolojik Destek yardımı hizmetimizi sunabilmemiz için bu sağlık bilgilerine ihtiyacımız vardır. Eğer bu bilgilerinizi paylaşılmak istemezseniz veya daha önceden verdiğiniz açık rızadan geri adım atarsanız, hizmeti sunmamız imkansız hale gelecektir. Hangi yurt dışı iletişim ve teknoloji araç ve hizmetlerini kullandığımızı görmek ve haklarınız hakkında daha fazla bilgi için internet sitemizdeki Gizlilik Politikasına bakabilirsiniz.

bottom of page