top of page

12 հլս, ուր

|

Çankaya

Psikologlar İçin Mesleki Eğitim Semineri

Psikologlar İçin Mesleki Eğitim Semineri
Psikologlar İçin Mesleki Eğitim Semineri

Time & Location

12 հլս, 2024 թ., 12:00 – 14:00

Çankaya, Kocatepe, Mithatpaşa Cd. 66/3, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye

About the Event

Değerli Katılımcılar,

Günümüz dünyasında psikolojik hizmetlerin önemi her geçen gün artmaktadır. Mesleğinizde daha yetkin ve etkili olabilmeniz için VİCDAN VAKFI olarak sizleri ücretsiz mesleki eğitim seminerimize davet ediyoruz. Bu seminer, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış profesyonellerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve toplumsal ihtiyaçlara daha iyi yanıt verebilmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Katılımın sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Bu Eğitim Neden Gereklidir?

 • Mesleki Bilgi ve Becerilerin Güncellenmesi: Psikoloji alanındaki sürekli yenilikler ve gelişmeler, mesleki bilgi ve becerilerin sürekli güncellenmesini gerektirir. Bu seminer, sizlere en güncel bilgi ve yöntemleri sunarak, mesleki pratiğinizi güçlendirmeyi amaçlar.
 • Toplumsal İhtiyaçlara Uygun Hizmetler Sunma: Toplumun kültürel ve sosyal yapısına uygun psikolojik hizmetler sunmak, etkin ve kalıcı çözümler üretmek için önemlidir. Seminerimiz, toplumun özelliklerine uygun mesleki uygulamalar hakkında derinlemesine bilgi sağlar.
 • Mesleki Dayanışma ve İş Birliği: Profesyoneller arasındaki mesleki dayanışma ve iş birliği, hem bireysel hem de toplumsal fayda sağlar. Bu seminer, meslektaşlarınızla deneyimlerinizi paylaşma ve iş birliği yapma fırsatı sunar.
 • Yetkinlik ve Sürekli Gelişim: Mesleki yetkinlik, sürekli öğrenme ve gelişim ile sağlanır. Seminerimiz, sizlere mesleki yetkinlik kazanma yolları ve bu süreci destekleyecek eğitim programları sunar.
 • Yeni İş Alanları ve Ortaklıklar Oluşturmak: Seminerimiz, yeni iş alanları ve ortaklıklar oluşturma fırsatlarını tanıtarak, istihdam yollarını genişletmeyi hedefler.

Seminer Konuları ve İçeriği

1. Profesyoneller ile Mesleki Gelişim Paylaşımları

 • Mesleki tecrübelerin ve pratik bilgilerin paylaşımı
 • Güncel mesleki gelişmeler ve yenilikler
 • Mesleki dayanışma ve iş birliği yöntemleri

2. Mesleki Vizyon ve Misyon Nedir?

 • Bireysel ve mesleki vizyonların oluşturulması
 • Mesleki misyon ve etik değerlerin belirlenmesi
 • Toplumsal fayda ve insan hakları perspektifinden meslek etiği

3. Vaka Örnekleri

 • Gerçek vaka incelemeleri ve analizler
 • Vaka çalışmaları ile mesleki pratiklerin güçlendirilmesi
 • Farklı vaka türleri ve çözümleri üzerine interaktif tartışmalar

4. Bu Toplumun Özelliklerine Mesleği Uygulamak Nasıl Mümkün Olur?

 • Toplumun kültürel ve sosyal yapısının mesleki uygulamalara etkisi
 • Topluma özgü sorunlar ve psikolojik yaklaşımlar
 • Psikolojik hizmetlerin toplumun ihtiyaçlarına göre uyarlanması

5. Yetkin Olmak Nedir?

 • Mesleki yetkinlik kavramının tanımı ve önemi
 • Yetkinlik kazanmanın yolları ve yöntemleri
 • Sürekli mesleki gelişim ve kendini yenileme

6. Hangi Alanlarda Neden Eğitim Almalı?

 • Profesyonellerin kendilerini geliştirmeleri gereken alanlar
 • Alanlara özgü eğitim programlarının tanıtımı
 • Eğitimlerin mesleki kariyer ve toplumsal katkı üzerindeki etkileri

Seminer Zamanı ve Süresi

Tarih ve Saatler:

 • İlk Hafta: 7 Haziran, Cuma akşamı saat 20:00
 • 14 Haziran (Kurban Bayramı nedeniyle ara verilecek)
 • İkinci Hafta: 21 Haziran, Cuma akşamı saat 20:00
 • Üçüncü Hafta: 28 Haziran, Cuma akşamı saat 20:00

Yer: VİCDAN VAKFI Ankara Merkezi

Süre: Üç haftalık, iki saatlik seanslar halinde

Eğitmenimiz

Ali Dolgunyürek: Pedagog, aile danışmanı ve psikolog, aynı zamanda vakfımızın gönüllüsü

Katılım Şartları ve Başvuru Süreci

 • Seminere katılmak isteyen psikologlar, çocuk gelişimciler, psikolojik danışmanlar, rehber öğretmenler ve bu alandaki öğrencilerin başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
 • Katılımcılar, mesleki deneyim ve ilgi alanlarına yönelik kısa bir ön yazı hazırlamalıdır.
 • Başvuru sonuçları, 31 Mayıs tarihinde e-posta yoluyla duyurulacaktır.
 • Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır. 20 kişiyi aşan başvurular bekleme listesine alınacaktır.

Hedef Kitle

 • Yeni Mezun Psikologlar: Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen yeni mezunlar.
 • Deneyimli Psikologlar: Mevcut bilgi ve becerilerini güncelleyerek, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak isteyen psikologlar.
 • Klinik Psikologlar: Klinik ortamda çalışan ve vaka incelemeleri üzerinden mesleki pratiğini geliştirmek isteyen uzmanlar.
 • Eğitim ve Okul Psikologları: Eğitim kurumlarında çalışan, öğrenci ve ailelerle etkin iletişim kurmak isteyen psikologlar.
 • Aile ve Çift Terapistleri: Aile ve çift terapisi alanında çalışan ve bu alandaki yetkinliklerini artırmak isteyen psikologlar.
 • Toplum Ruh Sağlığı Çalışanları: Toplum merkezlerinde çalışan ve toplumun özelliklerine uygun psikolojik hizmetler sunmak isteyen profesyoneller.
 • Çocuk Gelişimciler ve Psikolojik Danışmanlar: Çocuk gelişimciler, psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler.
 • Bu Alanlardaki Öğrenciler: Psikoloji, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında öğrenim gören öğrenciler.

Seminerin Amacı ve Hedefleri

 • Mesleki bilgi ve becerileri artırmak
 • Mesleki dayanışmayı ve iş birliğini güçlendirmek
 • Toplumun ihtiyaçlarına daha etkin yanıt verebilecek profesyoneller yetiştirmek
 • Mesleki etik ve değerler doğrultusunda bilinçlenmeyi sağlamak
 • Yeni iş alanları ve ortaklıklar oluşturmak, istihdam yollarını genişletmek

Seminer, mesleki gelişimi desteklemek ve toplumda olumlu değişimler yaratma çabalarını güçlendirmek amacıyla VİCDAN VAKFI tarafından düzenlenmektedir. Katılım ücretsizdir ve sonunda bir katılım belgesi verilecektir. Katılımcıların Etkinlik Katılım Politikasını incelemeleri ve kabul etmeleri önerilir.

Share This Event

bottom of page