top of page

Գործունեության մասին տեղեկատվություն

Կորպորատիվ տեղեկատվությունը կարող եք գտնել ստորև մեր հիմնադրամի գործունեության փաստաթղթում:

Գործունեության մասին տեղեկատվություն

Հիմնադրամի անվանումը՝ ԽՂԻՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կենտրոնական ռեգիստրի համարը (MSN)՝ 7339

Հիմնադրամի տեսակը՝ Նոր հիմնադրամ

Հասցե:

Գրանցման ամսաթիվ՝ 19.07.2023թ

Դատարանի որոշման ամսաթիվ` 11.05.2023թ

Դատարանի փաստաթուղթ/որոշում թիվ 2022/534 - 2023/270.

Պաշտոնական Տեղեկագիր Ամսաթիվ և համար՝ 10.10.2023 - 32335

Հարկային գրասենյակ / Հարկային նույնականացման համարը՝ Ankara MithatPaşa VD / 9251213589

Հարկային ազատում. չկա

Առանց թույլտվության օգնության հավաքագրում (համաձայն թիվ 2860 օրենքի).

Իրավասու մարմնի նախագահ / կառավարիչ

Անուն և ազգանուն՝ ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU

Կառավարիչ դառնալու ամսաթիվ՝ 19.07.2023թ

Նշված հիմնադրամը մինչ օրս շարունակում է իր գործունեությունը վերը նշված հասցեում, և այս գործունեության վկայականը տրվել է հիմնադրամի պահանջով։

bottom of page