top of page

Հիմնադրամի կառավարում

Մեր հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը և տնօրենների խորհրդի անդամները

Տնօրենների խորհուրդ

Օմեր Ֆարուք Գերգերլիօղլու

Ֆահրեթթին Դաղլը

Էսմա Գերգերլիօղլու

Մուհամմեդ Սալիհ Գերգերլիօղլու

Մելիհ Ռ. Չալըքօղլու

Տնօրենների խորհուրդ

Օմեր Ֆարուք Գերգերլիօղլու

Ֆահրեթթին Դաղլը

Էսմա Գերգերլիօղլու

Մուհամմեդ Սալիհ Գերգերլիօղլու

Մելիհ Ռ. Չալըքօղլու

Հոգաբարձուների խորհուրդ

Օմեր Ֆարուք Գերգերլիօղլու

Էսմա Գերգերլիօղլու

Սենա Գերգերլիօղլու

Մուհամմեդ Սալիհ Գերգերլիօղլու

bottom of page